قوانین متافیزیک

( وبلاگ قوانین مربوط به امور متافیزیکی ایوب متانی )

 

انسان اشرف مخلوقات است.

این جمله بدین معناست که در بین آفریدگان، انسان بر سایرین شرافت و برتری دارد و هیچ مخلوقی به پای انسان نمی رسد و معنای دیگر نیز این است که انسان علاوه بر برتری و شرافت در معنای مقایسه با سایر موجودات، بر آنها مشرف نیز هست و این دومی معمولا دیده نمی شود و مورد غفلت واقع می شود. معنای اولی ناظر بر این است که خداوند پس از خلقت انسان به خود تبریک گفت و خود را احسن الخالقین خواند و انسان را بهترین و برترین مخلوق ساخته دست خالق خواند و معنای دوم ناظر بر وجاهت خلیفه الهی انسان است و این که پس از خداوند انسان بر سایر موجودات و مخلوقات مشرف است و بر ایشان ولایت و سرپرستی و اشراف دارد.

شاید کسی این تعاریف را در مورد انسان بشنود و بعد به خود به عنوان انسان نگاه کند و هیچ نیابد و بلکه خود را مخالف جهت این تعاریف هم ببیند و باورش نشود که او اشرف مخلوقات است. باید قدری توضیح بیان کنیم.

انسان اشرف مخلوقات است، در معنای اولی، از هر نظر بر سایرین برتری دارد _ با هر ویژگی و رفتار و بودنی که باشد _ چرا که در جسم و ذهن و روح ( یعنی ابعاد مختلف وجود انسانی )  بر سایرین شرافت و برتری دارد. دارای برترین خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیک بوده، در زنجیره تکامل موجودات کسی برتر از او نیست. اساسا وجود ذهن فصل ممیز انسان از حیوان به عنوان عالی ترین مخلوق تکامل یافته است ( انسان حیوان ناطق ). و روحی الهی را نیز حمل می کند ( نفخت فیه من روحی ). در این معنا به صرف انسان بودن در مقایسه بر سایر مخلوقات برتری دارد، فارق از این که دزد و راهزن است و یا زاهدو عارف.

انسان اشرف مخلوقات است، در معنای ثانوی، یعنی مشرف بودن و ولایت انسان بر سایر مخلوقات، دقیقا به چگونگی و کیفیت بودن انسان بستگی دارد. در این معنا هی انسانی بر سایر موجودات و مخلوقات شرافت و برتری و بزرگی و سروری و اشراف و ولایت ندارد و بلکه پاره ای از انسانها هستند که مثل حیواناتند و حتی از ایشان پست ترند ( اولئک کالعنعام بل هم اضل ).

به زبان دیگر انسان در مقام قابلی، قابلیت و پتانسیل برتری و شرافت و ولایت را بر سایر موجودات داراست، که کاملا بستگی به مقام فاعلی و عملکرد انسان و اعمال و رفتار او دارد که به شرافت و برتری و ولایت راه یابد و یا پست تر از حیوان باشد.

همه ما در مقام قابلی برتر از سایر مخلوقات بوده اشرف بر آنها هستیم و هیچ موجودی برتر از انسان نیست ولی در بعد فاعلی است که معلوم می شود برتری بر ایشان داریم و اشرف مخلوقات و موجودات هستیم، یا این که از حیوان پست تریم.

...

وبلاگهای دیگرمان هم به روز شده اند.

وبلاگ عمومی

تربیت فرزند و رفتار با کودک

استادی، شاگردی و رموز تعلیم و تربیت

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ توسط ایوب متانی نظرات ()
Design By : Pars Skin